Met oog, hart en hoop voor de mensen.

Vertrouwens(contact)persoon Stichting Azágua Associação Cultural

Statement van de directie:

Wij vinden het belangrijk dat al onze vrijwilligers en stagiair(e)s medewerkers zich professioneel, respectvol, vriendelijk en beleefd gedragen naar elkaar en naar onze cliënten. Wij vinden ongewenst gedrag niet acceptabel en zullen dit niet tolereren.

Wij zullen daarbij handelen volgens en in de geest van deze gedragsregels, de Nederlandse wet en maatschappelijk aanvaarde normen & waarden.

Voor vragen, klachten of problemen met betrekking tot ongewenst gedrag kunt u ook terecht bij een onafhankelijke vertrouwens(contact)persoon van Stichting Azágua. De vertrouwenspersoon kan helpen bij:

  • Het beantwoorden van vragen over uw (rechts)positie,
  • Het oplossen van problemen met vrijwilligers, stagiair(e)s medewerkers en cliënten
  • Onderzoek doen naar klachten van vrijwilligers, stagiair(e)s medewerkers en cliënten
  • Het indienen van een klacht.

Kijk voor meer informatie op de website van azagua.nl – vertrouwens(contact)personen – www.azagua.nl of e-mailen naar: cg@azagua.nl